Načítání
developed by
invizio development
& stavitelství šmíd
© Litice - Vyhlídka s.r.o. | Disclaimer
Litice
Created with
passion by
Red Peppers
developed by
invizio development
& stavitelství šmíd
otočte telefon
o 90 stupňů
doleva
Vyberte si byt

Vyhlídka
Litice

Byty
a rodinné
domy
developed by
Invizio Smid
4/ 95
Bytů
Vyberte si
10/ 40
Domů
Vyberte si
Litice Vyhlídka
Litice Vyhlídka
Zpomalte.
Odpočívejte.
Žijte.
Představujeme Vám rezidenční projekt Litice - Vyhlídka. Moderní bydlení venkovského typu v Liticích u Plzně. Soubor bytových a rodinných domů, situovaný na pozemku s krásným výhledem do krajiny.
Left
Right
přehrát film
o projektu
Litice
Litice
Litice
Litice
LITICE, JAKO MĚSTSKÁ ČÁST PLZNĚ, V SOBĚ POJÍ PERFEKTNÍ DOSTUPNOST DO MĚSTA A ZÁROVEŇ POHODOVÝ A KLIDNÝ RÁZ ČESKÉ VESNICE. OBYVATELÉ MŮŽOU VYRÁŽET NA PROCHÁZKY PODÉL ŘEKY NEBO ZA SPORTEM DO ŠKODALANDU U LITICKÉ PŘEHRADY.
5 minut do plzně,
5 minut na D5,
přesto s klidem venkova
Více
o lokalitě
Litice Vyhlídka
Litice Vyhlídka
4
/95
bytů
10
/40
domů
Vyberte si
bydlení
Prohlášení developera

Veškeré informace jakkoliv publikované na těchto stránkách, a to včetně digitálních vizualizací, jsou nezávazné marketingové informace obecné povahy. Nelze je vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy ani se jich nelze dovolávat. Specifické smluvní i obchodní podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti Invizio s.r.o.

Informace k ceníku

Podlahovou plochou jednotky se dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. rozumí půdorysná plocha všech místností bytové jednotky vymezená vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících bytovou jednotku včetně jejich povrchových úprav, včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytové jednotky, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Součástí bytové jednotky jsou také všechny uzavřené místnosti, zejména sklepy.

Kompletní informace o zpracování osobních údajů

Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů na tomto webu, naleznete na odkazu zde

Osobní údaje

Které osoby mají přístup k vašim osobním údajům, komu je předáváme?

S ohledem na nezbytnou spolupráci a synergie v rámci skupiny, kdy každý jednotlivý developerský projekt realizuje konkrétní speciální projektová společnost, s nimiž naše společnost sdílí i řídící systémy, jsou osobní údaje zákazníků/smluvních partnerů zpřístupněny také ostatním společnostem, jako např. REZIDENCE PECHÁČKOVA s.r.o. Zajišťujeme, aby ostatní spolupracující společnosti dodržovaly stejné zásady ochrany Vašich osobních údajů jako naše společnost.

Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je:
- zpracování účetní a daňové agendy,
- poskytování fakturačních služeb,
- spolupráce s realitními kancelářemi v souvislosti nabídkou a realizací prodeje nemovitostí, oslovení klientů a přípravy smluvní dokumentace,
- advokátní kanceláře,
- systémová podpora ze strany mateřské společnosti, nebo jiné koncernové společnosti,
- podpora při marketingových aktivitách (rozeslání listovních zásilek, rozesílání hromadných mailingových nabídek, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou, průzkum spokojenosti zákazníků či trhu, správu zákaznické telefonické a emailové linky, vyhodnocení nákupního chování a obdobné marketingové aktivity),
- IT služby.

Kontaktní údaje zákazníků/ smluvních partnerů dále můžeme v omezeném rozsahu sdílet se společnostmi, které pro nás zajišťují dopravu, skladování či kontrolu prodávaného zboží, svoz a likvidaci nespotřebovaného prodávaného zboží a obalů, příp. smluvní pojišťovně, a to jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

Zpracování osobních údajů mohou pro naši společnost provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

Osobní údaje mohou být zpřístupňovány v souvislosti splněním zákonných povinností v rámci poskytované součinnosti správních úřadů, zejména orgánů činných v trestním řízení, kontrolních úřadů, dále soudů, exekutorů, insolvenčních správců apod., vždy pouze v rozsahu stanoveném zákonem a na základě jejich legitimní výzvy.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Údaje smluvních partnerů v databázi uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu k tomu, abychom mohli plnit smlouvu a z ní vyplývající smluvní povinnosti a vykonávat z ní vyplývající práva.

Pro účely plnění smlouvy můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat i bez souhlasu subjektu údajů.

Pro potřeby archivace a plnění zákonných archivačních a kontrolních povinností a vymáhání oprávněných nároků naší společnosti, uchováváme osobní údaje subjektů údajů minimálně dalších 5let po zániku smluvního vztahu.

Je-li právními předpisy stanovena kratší lhůta pro plnění archivačních povinností, nebo kontrolních povinností zejména ve vztahu k finančnímu úřadu, jsou údaje uchovávány po tuto kratší, právními předpisy stanovenou dobu.

V případě odvolání Vašeho souhlasu jsou osobní údaje uchovávány a zpracovávány i nadále, je-li to nezbytné k účinnému vymáhání oprávněných nároků smluvních stran, nebo vyplývá-li takováto povinnost z právních předpisů.

Pomine-li účel zpracování, jsou veškerá data subjektů údajů, resp. data, která sloužila k danému účelu z naší databáze vymazána.

Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?

Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které zpracováváme, má právo na:
a) přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
b) na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
c) požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
d) vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
e) právo na omezené zpracování dle čl. 18 GDPR,
f) na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl.20 GDPR,
g) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů–bližší informace na www.uoou.cz pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.

Důsledky neposkytnutí osobních údajů

Neposkytnutí osobních údajů má za následek nemožnost uzavření smluvního vztahu a z toho plynoucí nemožnost plnění smluvních povinností. Souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li tento poskytnut z Vaší strany, může být kdykoli bezplatně odvolán na mailovou adresu info@invizio.cz, případně písemně na adresu naší společnosti.

V případě, že bude souhlas s užitím osobních údajů odvolán, můžeme Vaše údaje nadále užít k účelům předpokládaný v Nařízení, ke kterým není Váš výslovný souhlas vyžadován (např. plnění smluvního vztahu, zákonných povinností apod.). Pokud bude Váš souhlas odvolán k účelům, ke kterým je vyžadován, nebudou Vaše údaje k těmto účelům nadále užívány.

Předávání osobních údajů mimo evropskou unii

Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.


V Plzni dne 01.07.2022

Používáme Cookies
Tyto datové soubory nám pomáhají vylepšovat naše služby a usnadňovat Vám průchod tímto webem. Dovolíte nám cookies používat?
Nastavení cookies
Soubory cookies byly navrženy tak, aby byly spolehlivým mechanismem, pomocí kterého si webové stránky zapamatují informace nebo zaznamenají aktivitu uživatele při prohlížení. Používáme je, abychom zajistili spolehlivost a bezpečnost našich stránek, sledovali jejich výkonnost.
Tyto cookies jsou vyžadovány pro správnou funkčnost našich webových stránek a v našem systému je nelze vypnout.

Dotčené služby:
_RECAPTCHA - Cookies pro ochranu proti spamu
PHPSESSID, user_pref - Systémové Cookies
Tyto cookies jsou určené pro analýzu výkonu webu a pomáhají nám zlepšovat služby a obsah který vám nabízí.

Dotčené služby:
Google Analytics
Tyto cookies jsou určené pro cílenou reklamu na nemovitosti, které by Vás mohly v budoucnu zajímat. Tyto marketingové soubory cookie budou použity pouze s vaším souhlasem.

Dotčené služby:
Facebook